జాన్ సెనా మరియు నిక్కీ బెల్లా బ్రేకప్ ద్వారా ఐదుగురు వ్యక్తులు ప్రతికూలంగా ప్రభావితమవుతారు

>

# 2 జాన్ సెనా

జాన్ సెనా,

నిక్కీ బెల్లాతో విడిపోయిన తర్వాత జాన్ సెనా కృంగిపోతాడా?

జాన్ సెనా ప్రస్తుతం బాధపడుతున్నాడు! ప్రకటన చేయడానికి ముందు అతను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన విరిగిన హృదయం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలు ఎంతవరకు పెరిగాయో కూడా స్పష్టమైంది. దాని గురించి ఆలోచించు! గాయం తర్వాత గాయం, టైటిల్ మ్యాచ్ తర్వాత టైటిల్ మ్యాచ్ మరియు విజయం మరియు ఓటమి ద్వారా ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు చూశారు!

ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి అన్నింటినీ ఎదుర్కొన్నారు మరియు ఇప్పుడు అంతా క్షణంలో పోయింది. ఇది సెనా, నిక్కీ, బ్రీ మరియు ఈ విషయంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరినీ దెబ్బతీస్తుంది, కానీ అది కూడా ప్రతి ఒక్కరి నుండి కొంచెం పోటీతత్వాన్ని పొందాలి. చివరికి, నిక్కీ మరియు సెనా ఇద్దరూ ఎలా చేస్తారనేది ముఖ్యం, కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఆడుతాయో అని ఆశ్చర్యపోవాల్సి ఉంటుంది.సెనా తన జీవితంలోని ప్రేమను కోల్పోయిన తర్వాత రెజ్లింగ్‌పై ఆసక్తిని కోల్పోతాడా, అతను ఏదో ఒక సమయంలో WWE నుండి పూర్తిగా తప్పుకుంటాడా? నిక్కీ గురించి ఏమిటి? ఇంతకాలం ప్రేమించిన వ్యక్తిని కోల్పోయిన తర్వాత ఆమె ఎలా పుంజుకుంటుంది? ఇందులో సమాధానం ఇవ్వడానికి చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మరియు అది చూడటానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.

ముందస్తు నాలుగు ఐదుతరువాత

ప్రముఖ పోస్ట్లు